BejelentésFodor András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája
Minden ember annyit ér, amennyit tud. /Gárdonyi Géza/

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

 

1922. október 30-án halt meg nagy írónk: Gárdonyi Géza, aki gyermek- és ifjú éveit Szőlősgyörökön töltötte.

 

Legrégibb őse anyai ágon az a derék, jó falusi asszony, akit Gárdonyi így verselt meg:

 

„Öreganyám öreganyja volt Paizs Anna". A legrégibb emlék Pais Anna sírköve, a szőlősgyöröki temetőben volt felállítva, azonban ennek sajnos nyoma veszett.

 

Családjuk eredetét Pais Anna című költeményében írja meg:

Gárdonyi apja gőzmalmok felállításán dolgozik, így kerül Szőlősgyörökbe, ahol az ő tervei szerint épült a gőzmalom. Itt házasodott meg: egy vagyontalan lányt vett feleségül: Nagy Teréziát 1860. december 9-én. Ebből a házasságból született második gyermekként Géza, aki anyja szelíd sima arcvonásait örökölte. Édesapja nappal a gépek mellett fáradozik, éjjel a kölcsönkönyvtárak regényeit olvassa. Amit éjjel olvasott, reggel elmesélte családjának. Fia tőle örökölte az elbeszélő készséget, de hallgatag, magába zárkózó természetét is.

 

Gárdonyi Géza testvérei közül Dezső és Béla a szőlősgyöröki temetőben pihennek.

 

Gárdonyi édesanyja 20 éves korában ment feleségül a 37 éves Ziegler Sándorhoz. Fiatal korában szép, szabályos Madonna arca volt. 19 év múlva özvegyen maradt és Géza fiának mindvégig hűséges kísérője és gondviselője volt.

 

Gárdonyi a magyar nyelvet és észjárást édesanyjától örökölte, édesanyja vezeti rá a magyar szó zenéjére. Szépen varrt kézi varrógépén a rokonoknak, szomszédoknak.

 

Apja 19 éves házasság után gyomorrákban meghalt Édesanyja a gyerekekkel együtt visszaköltözik Szőlősgyökbe, az anyai házba. Gárdonyi ekkor 2. éves tanítóképzős Egerben. Pénzhiány miatt egy évet ki kellett hagynia, ekkor ő is hazautazott anyjához Györökbe. Az anya már jó előre gondoskodott fiáról és Karádon segédtanítói állást szerzett neki.

 

Karádban hamar csalódott. Sok testi és lelki gyötrelmen ment keresztül. Átkozott község ez, alig várom, hogy meneküljek belőle - írja egy hónap múlva. A telet átfázza és átdidergi.

 

Karádi segédtanítói állásáról 1882-ben lemondott és megindult vissza Szőlősgyörök felé. Kétségbeesetten igyekszik állás után nézni. Lengyeltótiban, Öreglakon, Tabon és helyben is próbálkozott

 

1982-ben két állást is kínáltak neki egyszerre. Az egyiket Szőlősgyörökben, a másikat Devecserben. Tanít Sárváron, Dabronyban majd Szegeden újságíró Göre álnéven ír. A nevet Szőlősgyörökből vitte Pestre, aki édesanyja közvetlen szomszédja volt: Györe Gáspár. Alakja Göre Gáspár néven bevonult az irodalomtörténetbe.

 

Később Egerbe költözött, ahol megvásárolt egy parasztviskót, melyet lebontatott és romjai fölé egy új épületet rakatott. Az első tégladarabot édesanyja tette, másodikat fia, harmadikat unokája.

 

Az egri új ház építéséhez hozzájárult a szőlősgyöröki ház eladása, melyet Bekes Lajos kádárnak adtak el. Az ősi anyai házban ott maradt Gárdonyi bölcsője, a tulipánvirágos deszkabölcső.

 

Gárdonyi gyermekei: Sándor és József több nyári vakációt töltött a szőlősgyöröki rokonoknál, főleg Tuli Antal bácsiéknál. Egy ilyen nyári vakációról szól a Levél fiamnak című költeménye. /Vivi/

 

Testi-lelki egészségét a megpróbáltatások megkoptatták, állapota leromlott, látása meggyengült.

 

1922. október 14-e után nem mozdult ágyából, s 59 esztendősen október 30-án egri otthonában elhunyt.

 

A hálás szőlősgyöröki nép 1954. december 25-én Gárdonyi-ünnepség keretében márvány emléktáblát helyezett nagy írónk egykori lakhelyére.

 

Ezen az oldalon újabb érdekességeket találsz:

http://olvasas.opkm.hu/gyerek/jobb_menu/jatekok_nagyoknak/ismerd_meg/gardonyi_geza

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!